Onze filosofie

We zien dat de markt waarin we ons bevinden in enkele jaren drastisch veranderd is. Technologie ontwikkelt zich niet sneller dan voorheen, maar de uitrol van innovaties in de markt heeft door het omarmen van cloud-denken natuurlijk supersonische vormen aangenomen. Je kunt de scheiding tussen business- en technologie-innovatie bijna niet meer maken, dus moet je je in de huidige markt over echt andere zaken druk maken dan ‘vroeger’. Daar komt bij dat de democratisering van informatie de toegevoegde waarde van dienstverlening in business- en technologie-advisering ook nogal heeft beïnvloed.

In dat beeld van de markt herken je ook ons mission statement. Wij willen staan voor het succes van onze klanten in een markt die als geheel beter wordt. Dat uit zich in enkele dagelijkse pijlers waarop wij ons bedrijf ontwikkelen.

  • De beste dienstverlener ben je nooit alleen, dat wordt je enkel wanneer je samen mag werken met de beste partners en voor de beste klanten. Wij willen dus niet per se de beste zijn, maar wij willen de beste spelers inspireren om samen te bouwen aan een verbeterd business commerce landschap (P2P/SRM, O2C/CRM en supply chain integratie).
  • Wij wijken in steeds meer gevallen af van de traditionele verdienmodellen in de dienstverlening waarin we ooit begonnen. Wij willen waarde creëren en richten dus ook onze dienstverlening op dat doel. Daarbij horen scherpere afspraken met klanten en andere manieren van afrekenen.
  • We sturen op een innovatieve bedrijfscultuur die zelf onze interpretaties van “beter” ook in de praktijk brengt. Hierbij zorgen we er dus voor dat plezierig, waardevol, efficiënt, groen en sociaal verantwoord geen loze begrippen zijn maar echt worden beleefd en nagestreefd door onze collega’s.
  • We zien senioriteit wel als teken van betrouwbare delivery, maar niet per se als teken van structurele innovatie en per saldo dus niet als de enige manier om ‘beter’ aan onze klanten te leveren. Bij ons binnen is dus een goede mix van ‘young professional’ en ‘oude rot’ te vinden, die elkaar dingen leren en dagelijks scherp houden.
  • Eén merk dat alles kan? Past dat nog wel bij het moderne landschap waar in kleinere en beweeglijke groepen wordt gewerkt aan nieuwe dingen, of oude dingen anders doen? Wij geloven meer in het juiste merk bij de juiste behoefte brengen. Hierdoor bestaat LAKRAN. dus als een zogenaamde Powerhouse. We zijn niet één merk, maar bestaan uit een verzameling aan merken en bedrijven waar verschillende teams werken aan andere invalshoeken binnen dezelfde missie.

mission-statement